profil meritnordic

 

Selskabet

MERIT NORDIC REALESTATE GROUP A/S BLEV ETABLERET I 2016 SOM EN SAMMENLÆGNING AF 4 EJENDOMSSELSKABER, ADMINISTRATION OG KAPITALFORVALTNING.

profil meritnordic

Fra vores kontorer i Køge administrerer vi over 50.000 m2 erhvervs- og udlejningsejendomme fordelt over hele landet, ligesom vi altid har ret stor volumen i udbud til nye ejendomsfonde eller Private Placements.
Vi tilbyder en full-service kapitalforvaltning inden for investeringsejendomme der bl.a. omfatter følgende:

• Strategisk udvælgelse af ejendomme
• Forhandling og aftalegrundlag
• Due Diligence
• Finansiering
• Tinglysning
• Selskabskonstruktion
• Ejendomsudvikling
• Ejendoms- og selskabsadministration
• Facility Management
• Business controlling og Investor Relations
• Salg og udlejning 

Du kan vælge at bruge en eller flere af vores kompetencer.

Vi har fokus på den enkelte ejendom. I stedet for begrænsninger og infleksibilitet søger vi den "gode forretning" og solide ejendom med udviklingspotentiale, godt lejemix, attraktiv location og et investeringsafkast der mere end opvejer risikoen.

Vores kompetencer har vi opbygget gennem 17 års aktivt engagement i markedet, hvor vi har været en del af opsvinget, finanskrisen og efter-krise-marked. Vi har ageret inden for alle aspekter af ejendomme, det være sig boligudlejningsejendomme, erhvervsejendomme, byejendomme, butiksejendomme samt ejendomsprojekter og grundkøb.

Kort sagt er vi godt rustet til at spare både professionelleog kapitalstærke private aktører i markedet.
Vi har været lead-manager på etablering af ejendomsinvesteringer på mere DKK 1,9 mia. Se et udvalg af vores Meritter her.