VÆRDISIKRING - Tilsyn & Facility Management

Uden det normale tilsyn og nødvendige vedligeholdelse vil en ejendom typisk forfalde meget hurtig, hvilket samtidig vil medføre en væsentlig økonomisk værdiforringelse af ejendommen. Bliver der eksempelvis foretaget beskæring af buske, træer mv. ved trådhegn, kan det let løbe op i udgifter på flere hundrede tusinde kroner ved udskiftning.

Derfor er det yderst vigtigt, at ejendommen værdisikres i den periode hvor ejeren af ejendommen ikke er i stand til at udføre det normale tilsyn og vedligeholdelse af ejendommen. Dette vil typisk ske i forbindelse med konkurs, dødsboer, skilsmisser m.v., hvor ejerens økonomiske situation er meget trængt.

Vi sørger for vedligehold af ejendommen undervejs i forløbet, herunder kontakt til myndigheder, håndværkerne når de kræves, ligesom vi sammen med opgavegiveren beslutter, hvilke opgaver der skal udføres på ejendommen, således vi værdisikre ejendommen mest muligt. Herefter kan ejendommen sælges til en så optimal salgspris i forbindelse med et frivilligt eller tvunget salg af ejendommen.