VÆRDISIKRING - Vurdering & Salg

Vi kan tilbyde at udfærdige vurderingsforretninger, salg og markedsføring af ejendommen. Dettemed henblik på at få afsat ejendommen i forhold til de aktuelle markedsvilkår. Vurdering vil således bidrage til at ejeren, panthaveren, kuratoren, liebhavere m.v. til at kunne foretage den optimale beslutning angående et eventuelt frivilligt eller tvunget salg ejendommen.

Servicen indeholder

 • Fotoserie og plantegninger
 • Område beskrivelse og analye
 • Ejendomsbeskrivelse
 • Bebyggelsen
 • Arealforhold
 • Forsyningsforhold
 • Planforhold
 • Servitutter
 • Ejendommens økonomiske forhold, herunder driftsindtægter og driftsudgifter.
 • Evt. lejeforhold, herunder lejekontraktforhold samt lejeoversigt,
 • Andre særlige forhold
 • Evt. udviklingsmuligheder
 • Værdiansættelse af ejendommen.
 • Forretning/afkast
 • Salgsprospekt og markedsføring via hjemmeside og Ejendomstorvet.dk

Vurderingsforretningen vil blive udfærdiget inden for maksimalt 5 arbejdsdag, eller efter nærmere aftale. Salg og markedsføring kan igangsættes efter 7-10 hverdage.